CS Instruments Vietnam – Nhà phân phối thiết bị hãng CS Instruments tại Việt Nam

Dew point – Thiết bị đo điểm sương

Proven flow meters and flow measurement – Thiết bị đo lưu lượng và đồng hồ đo lưu lượng

Measuring devices for leak detection and calculation – Thiết bị đo và phát hiện rò rĩ khí nén

Pressure sensors for compressed air and gas – Cảm biến áp suất cho khí nén và khí

Particle counter and residual oil measurement to ensure compressed air quality – Máy đo lượng dầu dư để đảm bảo chất lượng khí nén

Product CodesBrand
VA 550 Flow sensor_06950550 0495CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
VA 550 Flow sensor_A2B2C1D1E1G1H3J2K2L1M1CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Accessories: 05530109CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Accessories: 05542007CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Accessories: 33000006CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
VA 550 Flow sensor_06950550 0496CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
VA 550 Flow sensor_A2B2C2D1E1G1H3J2K2L1M1CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Accessories: 05530109CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Accessories: 33000006CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
VA 550 Flow sensor_06950550 0496CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
VA 550 Flow sensor_A2B2C2D1E1G1H3J2K2L1M1CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Accessories: 05530109CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Accessories: 33000006CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
VA 570 – Flow meter with integrated measuring sectionCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
VA 500 – Flow sensor for compressed air and gasesCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
VA 520 – Flow meter with integrated measuring sectionCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
PI 500 – Portable Flow MeterCS-Instrmument VietnamCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
DS 400 – Flow measurement for compressed air and gasesCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Flow sensor VA 400 for compressed air and gasesCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Mass Flow Sensor for Compressed Air and Gases – VA 400CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Flow sensor VA 420 with integrated measuring sectionCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
DS 500 – Intelligent chart recorderCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Intelligent mobile chart recorder – DS 500 mobileCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
DS 400 – chart recorderCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Affordable, mobile chart recorder – DS 400 mobileCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Flow direction switch for compressed air systems VA 409CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Thickness meter CS 0495CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Intelligent chart DS 500 mobile _05005014CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Ultrasonic tone generator_05540103CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Set ultrasonic leak detector LD 400_06010104CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Flow sensor_06950550_VA 550 + A2B2C7D1E4G1H3J2K2L1M1CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Mobile Dew Point Measurement with Pressure Sensor_DP 400CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Portable dew point meter with integrated data logger_DP 500CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Portable dew point meter with integrated data logger_DP 510CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Dew point sensor FA 510/515 from -80 to 20°Ctd _FA 510/515CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Dew point sensor FA 500 from -80 to 20°CtdCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Dew point measurement DS 52-set for desiccant dryersCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Dew point sensor FA 410 for monitoring of membrane and adsorption dryersCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Dew point meter DS 52-set for adsorption dryersCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Dew point transmitter FA 415 for the monitoring of refrigeration dryersCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Dew point sensor FA 400 with integrated display and alarm relayCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Leak detector with camera LD 500/510CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Leak detector LD 400CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
LD 400 Leak detector – set in a caseCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Differential Pressure Sensor 1.6 bar diff_0694 3561CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Connection cable for sensors 5 m with open ends_0553 0108CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Connection cable for sensors 10 m with open ends_0553 0109CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Connection cable for pressure, temperature or external sensors on mobile instruments, ODU / open ends, 5 m_0553 0501CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Connection cable for pressure, temperature, or external sensors on mobile instruments, ODU / open ends, 10 m_0553 0502CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
PI 500 portable measuring instrument with integrated data logger_0560 0511CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Differential Pressure Sensor 1.6 bar diff_0694 3561CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Connection cable for pressure, temperature or external sensors on mobile instruments, ODU / open ends, 5 m_0553 0501CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
DS 52 LED display in wall housing_0500 0009CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Differential Pressure Sensor 1.6 bar diff_0694 3561CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Connection cable for sensors 5 m with open ends_0553 0108CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Relative pressure_0694 3556_0694 1886_0694 0356 CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Relative pressure_06943554_06943555_06943930_06943557_06943558_06943559CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Absolute pressure _0694 3550 CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Vacuum and +/- measuring range _0694 3553 CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Standard pressure sensor CS 40_Relative pressure _06943556_0694188_ 06940356CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Standard pressure sensor CS 40_Relative pressure_06943554_06943555_06943930_06943557_06943558_0694 3559 CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Standard pressure sensor CS 40_Absolute pressure _0694 3550 CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Standard pressure sensor CS 40_Vacuum and +/- measuring range_0694 3553CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Precision pressure sensor CS -1…+15CS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam
Pressure Sensors CS _Precision differential pressure sensor CS 400 mbarCS Instruments Vietnam, Đại lý CS Instruments tại Vietnam, TMP Vietnam