DM-210 teclock.png

DM-210

Needle Contact Point

Graduation 0.01mm

Measuring Range 10mm

Accuracy (µm): ±12

 

DM-210 Teclock – Thước đo độ sâu DM210 Teclock VietNam