barksdale_bps3000_electronic_dual_pressure_switch_front-300x300.jpg

Hiện nay chúng tôi đang là đại lý hãng Barksdale tại Việt Nam:

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069   _   0984 538 750
Email: sale06@tmpvietnam.com

Skype: vanthanpham

Zalo:    0984 538 750

Hiện nay chúng tôi đang là đại lý hãng Barksdale tại Việt Nam:

van giảm áp Barksdale,  UNS-MS 1/8NPT-BN30 (Formerly Series BLS 1800)
van giảm áp Barksdale,  UNS-VA 1/4 NPT-K1-VA52 (Formerly BLS 1950 Series)
van giảm áp Barksdale,  UNS-MS (Formerly Series BLS-810)
van giảm áp Barksdale, UNS-VA/SB5 or B4 (formerly Series Bilge)
van giảm áp Barksdale,  UNS-MS 1/4 NPT-BN30 (Formerly Series BLS 1900)
van giảm áp Barksdale,  UNS-1000 Series (Formerly Series BLS 700)
van giảm áp Barksdale,  UNS-2000 Series (Formerly Series BLS 800)
van giảm áp Barksdale,  Model LMSSM, LMTBM, LMTSM, LMSBM
van giảm áp Barksdale , Model LSSM, LTBM, LTSM, LSBM
van giảm áp Barksdale,  D1S, D2S, D1H, D2H Series
van giảm áp Barksdale,  D1S, D2S, D1H, D2H Series
van giảm áp Barksdale,  EPD1S, EPD1H Series
van giảm áp Barksdale,  DPD1T, DPD2T Series
van giảm áp Barksdale,  EPD1S, EPD1H Series
van giảm áp Barksdale,  T9692X
van giảm áp Barksdale,  BTS3000

van giảm áp Barksdale,  Model 20313
van giảm áp Barksdale,  Series MT1H, T2H
van giảm áp Barksdale,  E1S, E1H Series
van giảm áp Barksdale,  Series 8000
van giảm áp Barksdale,  MSPS/MSPH Series
van giảm áp Barksdale, UNS1000-BN18-TC
van giảm áp Barksdale,  D1T, D2T Series
van giảm áp Barksdale,  D1X, D2X Series
van giảm áp Barksdale,  CD1H, CD2H Series
van giảm áp Barksdale,  Series 20415
van giảm áp Barksdale, Series 20495
van giảm áp Barksdale , Model 20597
van giảm áp Barksdale,  Series 8000
van giảm áp Barksdale,  Series CSK
van giảm áp Barksdale,  Series 9000
van giảm áp Barksdale,  Series 7000
van giảm áp Barksdale,  Series 9675, A9675
van giảm áp Barksdale , Series III-L Valves
van giảm áp Barksdale,  518, 526 Series
van giảm áp Barksdale,  Series T1X, T2X, L1X
van giảm áp Barksdale,  Series THR, THL
van giảm áp Barksdale,  UNS1000-BN18
van giảm áp Barksdale,  SST7000 Series
van giảm áp Barksdale,  TS2000
van giảm áp Barksdale,  CDPD1H, CDPD2H, VCDPD1H, VCDPD2H Series
van giảm áp Barksdale,  Series 9671X, 9681X, 9692X
van giảm áp Barksdale,  Series B1S, B2S, B1T, B2T
van giảm áp Barksdale,  Series 140, 200, 920, 5620
van giảm áp Barksdale , UNS-PA or PP (Formerly Series BLS-7)
van giảm áp Barksdale,  UNS-MS or VA 1/8 NPT-BN25 (formerly BLS 1700)
van giảm áp Barksdale,  UNS-VA 1/8 NPT-VA27 (formerly BLS 1750)
Thiết bị đo lường Barksdale,  BPS3000
Thiết bị đo lường Barksdale,  UDS1V2
Thiết bị đo lường Barksdale,  SW2000
Thiết bị đo lường Barksdale,  UDS7-BX
Thiết bị đo lường Barksdale,  UDS3
Thiết bị đo lường Barksdale,  UAS3
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series CSP
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series CSM
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 96201
Thiết bị đo lường Barksdale , Series B1S,
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 9617
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 9048
Thiết bị đo lường Barksdale,  C9612
Thiết bị đo lường Barksdale,  C9622 Series
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 9675
Thiết bị đo lường Barksdale,  Model 371MT7
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 3760
Thiết bị đo lường Barksdale , ML1H, L2H
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series TPR
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series ML1S
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 8010
Thiết bị đo lường Barksdale,  BTS3000
Thiết bị đo lường Barksdale,  TS2000
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 9671X
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series B1X
Thiết bị đo lường Barksdale,  CD1H
Thiết bị đo lường Barksdale,  CD2H Series
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 7000
Thiết bị đo lường Barksdale,  D1T, D2T Series
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 9000
Thiết bị đo lường Barksdale,  P1H Series
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series CSK
Thiết bị đo lường Barksdale,  D1X, D2X Series
Thiết bị đo lường Barksdale,  P1X Series
Thiết bị đo lường Barksdale,  CDPD1H
Thiết bị đo lường Barksdale,  CDPD2H
Thiết bị đo lường Barksdale,  VCDPD1H
Thiết bị đo lường Barksdale,  VCDPD2H Series
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 9617
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series B1X, B2X
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series 9000, 9020
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series TXR, TXL
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series S20517
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series L20517
Thiết bị đo lường Barksdale,  Series L20415

Thiết bị Barksdale : Công Tắc Áp Suất Barksdale, Đầu Dò Nhiệt Độ Barksdale ,Thiết bị chuyển mạch điện tử Barksdale, Công tắc áp lực cơ khí, Thiết bị chuyển mạch màng Barksdale Barksdale, Thiết bị chuyển mạch Barksdale , Dia-Seal Piston, Thiết bị chuyển mạch nhỏ gọn, Sealed Piston, Đầu dò áp lực Barksdale , Van Barksdale , Bộ điều chỉnh Barksdale, Van giảm áp Barksdale, Thiết bị đo nhiệt độ Barksdale .

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 VietnamAT2E Vietnam , Matsui VietnamRedlions VietnamMasibus VietnamKern-sohn VietnamMatsushima VietnamRotork VietnamSauter VietnamSensorex VietnamSpohn+Burkhardt VietnamValve keystone VietnamVon-rohr VietnamYokogawa VietnamMehrer  VietnamTaiyo VietNamRisen Machinery  VietnamAS Scholer Bolte VietNamPFEUFFER VietnamBircher Reglomat VietNamWisecontrol VietnamBrooks Instruments Vietnam, Nireco VietnamPora VietnamNovotechnik VietnamElettrotek Kabel VietnamBIHL Wiedemann VietnamAnritsu VietnamVandergraaf VietnamKrebs Riedel VietNamSoldo VietnamBurkert Vietnam,, MTS Sensors VietnamSick VietnamSiemens VietnamEndress Hauser Vietnam,  Dwyer Vietnam,  Moog VietnamPULS – Power Supply VietnamLeine Linde Vietnam,….

Advertisements