5259ZDEV.jpgGRANDE.jpg

Kính gửi : Quý Khách hàng!

Công ty TNHH TM DV Tăng Minh Phát (TMP) chúng tôi là nhà phân phối và thực hiện  các dịch vụ về thiết bị Tự Động HóaCung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors… motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing… các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge… power cable, control cable, anti-fire cable… relays, switches, fuse…Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…, của nhiều hãng lớn đến từ các nước như: Đức, Mỹ, Nhật, Ý, Hàn Quốc, Pháp, Ấn Độ,….

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm liên hệ:

Mr.Thân: 0911 175 069   _   0984 538 750
Email: sale06@tmpvietnam.com

Skype: vanthanpham

Zalo:    0984 538 750 

Fantini cosmi VietNam

CODE CODE
1560053 Fantini cosmi VietNam 1583205 Fantini cosmi VietNam
1573001 Fantini cosmi VietNam 1583206 Fantini cosmi VietNam
1573005 Fantini cosmi VietNam 1583207 Fantini cosmi VietNam
1573007 Fantini cosmi VietNam 1583208 Fantini cosmi VietNam
1573505 Fantini cosmi VietNam 1583209 Fantini cosmi VietNam
1578501 Fantini cosmi VietNam 1590029 Fantini cosmi VietNam
1582021 Fantini cosmi VietNam 1590080 Fantini cosmi VietNam
1582022 Fantini cosmi VietNam 1590288 Fantini cosmi VietNam
1582023 Fantini cosmi VietNam 1590289 Fantini cosmi VietNam
1583068 Fantini cosmi VietNam 1590290 Fantini cosmi VietNam
1583069 Fantini cosmi VietNam 1590291 Fantini cosmi VietNam
1583070 Fantini cosmi VietNam 1590292 Fantini cosmi VietNam
1583071 Fantini cosmi VietNam 1590294 Fantini cosmi VietNam
1583072 Fantini cosmi VietNam 1590295 Fantini cosmi VietNam
1583073 Fantini cosmi VietNam 1590297 Fantini cosmi VietNam
1583074 Fantini cosmi VietNam 1590298 Fantini cosmi VietNam
1583075 Fantini cosmi VietNam 1590299 Fantini cosmi VietNam
1583076 Fantini cosmi VietNam 1590304 Fantini cosmi VietNam
1583077 Fantini cosmi VietNam 1590311 Fantini cosmi VietNam
1583078 Fantini cosmi VietNam 1590313 Fantini cosmi VietNam
1583079 Fantini cosmi VietNam 1590315 Fantini cosmi VietNam
1583080 Fantini cosmi VietNam 1590316 Fantini cosmi VietNam
1583081 Fantini cosmi VietNam 1590317 Fantini cosmi VietNam
1583082 Fantini cosmi VietNam 1590343 Fantini cosmi VietNam
1583083 Fantini cosmi VietNam 1590344 Fantini cosmi VietNam
1583084 Fantini cosmi VietNam 1592022 Fantini cosmi VietNam
1583085 Fantini cosmi VietNam 1592023 Fantini cosmi VietNam
1583086 Fantini cosmi VietNam 1592293 Fantini cosmi VietNam
1583087 Fantini cosmi VietNam 2013347 Fantini cosmi VietNam
1583088 Fantini cosmi VietNam 2013348 Fantini cosmi VietNam
1583089 Fantini cosmi VietNam 2554972 Fantini cosmi VietNam
1583090 Fantini cosmi VietNam 2593367 Fantini cosmi VietNam
1583091 Fantini cosmi VietNam 2723094 Fantini cosmi VietNam
1583092 Fantini cosmi VietNam 2723095 Fantini cosmi VietNam
1583093 Fantini cosmi VietNam 2723856 Fantini cosmi VietNam
1583094 Fantini cosmi VietNam 2724259 Fantini cosmi VietNam
1583095 Fantini cosmi VietNam 2724260 Fantini cosmi VietNam
1583096 Fantini cosmi VietNam 2724261 Fantini cosmi VietNam
1583097 Fantini cosmi VietNam 2754975 Fantini cosmi VietNam
1583098 Fantini cosmi VietNam 5677050 Fantini cosmi VietNam
1583099 Fantini cosmi VietNam 1583120EK Fantini cosmi VietNam
1583100 Fantini cosmi VietNam 1583124KR Fantini cosmi VietNam
1583101 Fantini cosmi VietNam 1583125KR Fantini cosmi VietNam
1583102 Fantini cosmi VietNam 1583126KR Fantini cosmi VietNam
1583103 Fantini cosmi VietNam 1583127KR Fantini cosmi VietNam
1583104 Fantini cosmi VietNam 1583128KR Fantini cosmi VietNam
1583105 Fantini cosmi VietNam 1583129KR Fantini cosmi VietNam
1583106 Fantini cosmi VietNam 1583130KR Fantini cosmi VietNam
1583107 Fantini cosmi VietNam 1583131KR Fantini cosmi VietNam
1583114 Fantini cosmi VietNam 1583132KR Fantini cosmi VietNam
1583122 Fantini cosmi VietNam 1583133KR Fantini cosmi VietNam
1583123 Fantini cosmi VietNam 1583134KR Fantini cosmi VietNam
1583204 Fantini cosmi VietNam 1583135KR Fantini cosmi VietNam
B12AN4 Fantini cosmi VietNam C04D2 Fantini cosmi VietNam
B12ANY Fantini cosmi VietNam C04D2Y Fantini cosmi VietNam
B12BN Fantini cosmi VietNam C04E3 Fantini cosmi VietNam
B12BNY Fantini cosmi VietNam C04E3Y Fantini cosmi VietNam
B12CMN Fantini cosmi VietNam C06A3M Fantini cosmi VietNam
B12CN Fantini cosmi VietNam C06B3M Fantini cosmi VietNam
B12CN4 Fantini cosmi VietNam C07A3M Fantini cosmi VietNam
B12CNY Fantini cosmi VietNam C08A
B12CRN Fantini cosmi VietNam C08B Fantini cosmi VietNam
B12CRNY Fantini cosmi VietNam C09A3M Fantini cosmi VietNam
B12DMN Fantini cosmi VietNam C10A2 Fantini cosmi VietNam
B12DN Fantini cosmi VietNam C10A2RI Fantini cosmi VietNam
B12DN4 Fantini cosmi VietNam C10A2RIY Fantini cosmi VietNam
B12DNY Fantini cosmi VietNam C10A2Y Fantini cosmi VietNam
B12EMN Fantini cosmi VietNam C10B2 Fantini cosmi VietNam
B12EN Fantini cosmi VietNam C10B2RI Fantini cosmi VietNam
B12ENY Fantini cosmi VietNam C10B2RIY Fantini cosmi VietNam
B12ERN Fantini cosmi VietNam C10B2Y Fantini cosmi VietNam
B12ERNY Fantini cosmi VietNam C10C2 Fantini cosmi VietNam
B12FMN Fantini cosmi VietNam C10C2RI Fantini cosmi VietNam
B12FN Fantini cosmi VietNam C10C2RIY Fantini cosmi VietNam
B12FNY Fantini cosmi VietNam C10C2Y Fantini cosmi VietNam
B12GMN Fantini cosmi VietNam C16 Fantini cosmi VietNam
B12GN Fantini cosmi VietNam C16EH Fantini cosmi VietNam
B12GNY Fantini cosmi VietNam C16EHL Fantini cosmi VietNam
B12HMN Fantini cosmi VietNam C16I Fantini cosmi VietNam
B12HN Fantini cosmi VietNam C16IL Fantini cosmi VietNam
B12HNY Fantini cosmi VietNam C16L Fantini cosmi VietNam
B12MN Fantini cosmi VietNam C31 Fantini cosmi VietNam
B12MNY Fantini cosmi VietNam C32 Fantini cosmi VietNam
B13BN Fantini cosmi VietNam C44 Fantini cosmi VietNam
B13BNY Fantini cosmi VietNam C44B Fantini cosmi VietNam
B13CN Fantini cosmi VietNam C44C Fantini cosmi VietNam
B13CNY Fantini cosmi VietNam C47 Fantini cosmi VietNam
B70A Fantini cosmi VietNam C47B Fantini cosmi VietNam
B71A Fantini cosmi VietNam C47C Fantini cosmi VietNam
C01A Fantini cosmi VietNam C47EH Fantini cosmi VietNam
C01AM Fantini cosmi VietNam C47EHB Fantini cosmi VietNam
C01ARI Fantini cosmi VietNam C48 Fantini cosmi VietNam
C01B Fantini cosmi VietNam C48B Fantini cosmi VietNam
C02A3 Fantini cosmi VietNam C48C Fantini cosmi VietNam
C02B3 Fantini cosmi VietNam C50 Fantini cosmi VietNam
C02C2 Fantini cosmi VietNam C50B Fantini cosmi VietNam
C02D2 Fantini cosmi VietNam C50C Fantini cosmi VietNam
C02E3 Fantini cosmi VietNam C55AX Fantini cosmi VietNam
C02F Fantini cosmi VietNam C57 Fantini cosmi VietNam
C03A3 Fantini cosmi VietNam C57C Fantini cosmi VietNam
C03A3RI Fantini cosmi VietNam C57CT Fantini cosmi VietNam
C03B3 Fantini cosmi VietNam C57N Fantini cosmi VietNam
C03B3RI Fantini cosmi VietNam C57RFR Fantini cosmi VietNam
C03C3 Fantini cosmi VietNam C58 Fantini cosmi VietNam
C04A3 Fantini cosmi VietNam C58C Fantini cosmi VietNam
C04A3RI Fantini cosmi VietNam C58CT Fantini cosmi VietNam
C04A3Y Fantini cosmi VietNam C58N Fantini cosmi VietNam
C04B3 Fantini cosmi VietNam C58RFR Fantini cosmi VietNam
C04B3Y Fantini cosmi VietNam C60 Fantini cosmi VietNam
C04C2 Fantini cosmi VietNam C61 Fantini cosmi VietNam
C04C2RI Fantini cosmi VietNam C63 Fantini cosmi VietNam
C04C2RIY Fantini cosmi VietNam C67 Fantini cosmi VietNam
C04C2Y Fantini cosmi VietNam C67C Fantini cosmi VietNam
ECCS15GMA Fantini cosmi VietNam EP12 Fantini cosmi VietNam
ECCS15GSA Fantini cosmi VietNam EP21 Fantini cosmi VietNam
ECCS20GMA Fantini cosmi VietNam EP22 Fantini cosmi VietNam
ECCS20GSA Fantini cosmi VietNam EV02F Fantini cosmi VietNam
ECCS25GMA Fantini cosmi VietNam EV05M Fantini cosmi VietNam
ECCS32GMA Fantini cosmi VietNam EV40 Fantini cosmi VietNam
ECCS40GMA Fantini cosmi VietNam EV60 Fantini cosmi VietNam
ECCS50GMA Fantini cosmi VietNam EV70AK Fantini cosmi VietNam
ECMC001A Fantini cosmi VietNam EV70AQB Fantini cosmi VietNam
ECMC002A Fantini cosmi VietNam EV70D Fantini cosmi VietNam
ECMC003A Fantini cosmi VietNam EV70DK Fantini cosmi VietNam
ECMC006A Fantini cosmi VietNam EV70DQ Fantini cosmi VietNam
ECMC007A Fantini cosmi VietNam EV70DQB Fantini cosmi VietNam
ECMC010A Fantini cosmi VietNam EV80 Fantini cosmi VietNam
ECMR001A Fantini cosmi VietNam EV83 Fantini cosmi VietNam
ECMR002A Fantini cosmi VietNam EV84A Fantini cosmi VietNam
ECMR003A Fantini cosmi VietNam EV85 Fantini cosmi VietNam
ECMR004A Fantini cosmi VietNam EV87 Fantini cosmi VietNam
ECMR005A Fantini cosmi VietNam EV90 Fantini cosmi VietNam
ECMR006A Fantini cosmi VietNam EV91A Fantini cosmi VietNam
ECMR063A Fantini cosmi VietNam EV91B Fantini cosmi VietNam
ECMR064A Fantini cosmi VietNam EV91C Fantini cosmi VietNam
ECMR073A Fantini cosmi VietNam EV91D Fantini cosmi VietNam
ECMR074A Fantini cosmi VietNam EV92 Fantini cosmi VietNam
ECMR077A Fantini cosmi VietNam EVWC4 Fantini cosmi VietNam
ECMR078A Fantini cosmi VietNam EVWC4L Fantini cosmi VietNam
ECMR081A Fantini cosmi VietNam EVWC8 Fantini cosmi VietNam
ECMR082A Fantini cosmi VietNam EVWC8L Fantini cosmi VietNam
ECMR085A Fantini cosmi VietNam EVWC8P Fantini cosmi VietNam
ECMR086A Fantini cosmi VietNam EVWC8R Fantini cosmi VietNam
ECMR087A Fantini cosmi VietNam FF71A Fantini cosmi VietNam
ECMR088A Fantini cosmi VietNam FF81 Fantini cosmi VietNam
ECMR093A Fantini cosmi VietNam FF81P Fantini cosmi VietNam
ECMR094A Fantini cosmi VietNam FF82 Fantini cosmi VietNam
ECMR097A Fantini cosmi VietNam FF84 Fantini cosmi VietNam
ECMR098A Fantini cosmi VietNam FF91P Fantini cosmi VietNam
ECMR101A Fantini cosmi VietNam G23 Fantini cosmi VietNam
ECMR102A Fantini cosmi VietNam G25 Fantini cosmi VietNam
ECMS001A Fantini cosmi VietNam G27 Fantini cosmi VietNam
ECMS002A Fantini cosmi VietNam G28 Fantini cosmi VietNam
ECMS007A Fantini cosmi VietNam G29 Fantini cosmi VietNam
ECMS008A Fantini cosmi VietNam G30 Fantini cosmi VietNam
ECV Fantini cosmi VietNam G31 Fantini cosmi VietNam
ECVBOX Fantini cosmi VietNam HR0901NB Fantini cosmi VietNam
ECVCON Fantini cosmi VietNam HR0901NC Fantini cosmi VietNam
ECVK1 Fantini cosmi VietNam HR0901ND Fantini cosmi VietNam
ECVK1A Fantini cosmi VietNam HR0901NF Fantini cosmi VietNam
ECVK2 Fantini cosmi VietNam HR0901NG Fantini cosmi VietNam
ECVK3 Fantini cosmi VietNam HR0901NU Fantini cosmi VietNam
ECVK3A Fantini cosmi VietNam HR0901NW Fantini cosmi VietNam
ECVK4 Fantini cosmi VietNam HR0901NX Fantini cosmi VietNam
ECVK5 Fantini cosmi VietNam HR0901NZ Fantini cosmi VietNam
ECVR Fantini cosmi VietNam HR0910NB Fantini cosmi VietNam
ECVRR Fantini cosmi VietNam HR0910NC Fantini cosmi VietNam
ECVRSE Fantini cosmi VietNam HR0910ND Fantini cosmi VietNam
ECVSW Fantini cosmi VietNam HR0910NF Fantini cosmi VietNam
ECVUSBO Fantini cosmi VietNam HR0910NG Fantini cosmi VietNam
ECVUSBR Fantini cosmi VietNam HR0910NU Fantini cosmi VietNam
HS0910YWBP Fantini cosmi VietNam HS1310YWBP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWC Fantini cosmi VietNam HS1310YWC Fantini cosmi VietNam
HS0910YWCP Fantini cosmi VietNam HS1310YWCP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWD Fantini cosmi VietNam HS1310YWD Fantini cosmi VietNam
HS0910YWDP Fantini cosmi VietNam HS1310YWDP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWE Fantini cosmi VietNam HS1310YWE Fantini cosmi VietNam
HS0910YWEP Fantini cosmi VietNam HS1310YWEP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWF Fantini cosmi VietNam HS1310YWF Fantini cosmi VietNam
HS0910YWFP Fantini cosmi VietNam HS1310YWFP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWG Fantini cosmi VietNam HS1310YWG Fantini cosmi VietNam
HS0910YWGP Fantini cosmi VietNam HS1310YWGP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWH Fantini cosmi VietNam HS1310YWH Fantini cosmi VietNam
HS0910YWHP Fantini cosmi VietNam HS1310YWHP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWI Fantini cosmi VietNam HS1310YWI Fantini cosmi VietNam
HS0910YWIP Fantini cosmi VietNam HS1310YWIP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWL Fantini cosmi VietNam HS1310YWL Fantini cosmi VietNam
HS0910YWLP Fantini cosmi VietNam HS1310YWLP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWM Fantini cosmi VietNam HS1310YWM Fantini cosmi VietNam
HS0910YWMP Fantini cosmi VietNam HS1310YWMP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWN Fantini cosmi VietNam HS1310YWN Fantini cosmi VietNam
HS0910YWNP Fantini cosmi VietNam HS1310YWNP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWO Fantini cosmi VietNam HS1310YWO Fantini cosmi VietNam
HS0910YWOP Fantini cosmi VietNam HS1310YWOP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWP Fantini cosmi VietNam HS1310YWP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWPP Fantini cosmi VietNam HS1310YWPP Fantini cosmi VietNam
HS0910YWQ Fantini cosmi VietNam HS1310YWQ Fantini cosmi VietNam
HS0910YWQP Fantini cosmi VietNam HS1310YWQP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUA Fantini cosmi VietNam HS1710YUA Fantini cosmi VietNam
HS1310YUAP Fantini cosmi VietNam HS1710YUAP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUB Fantini cosmi VietNam HS1710YUB Fantini cosmi VietNam
HS1310YUBP Fantini cosmi VietNam HS1710YUBP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUC Fantini cosmi VietNam HS1710YUC Fantini cosmi VietNam
HS1310YUCP Fantini cosmi VietNam HS1710YUCP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUD Fantini cosmi VietNam HS1710YUD Fantini cosmi VietNam
HS1310YUDP Fantini cosmi VietNam HS1710YUDP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUE Fantini cosmi VietNam HS1710YUE Fantini cosmi VietNam
HS1310YUEP Fantini cosmi VietNam HS1710YUEP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUF Fantini cosmi VietNam HS1710YUF Fantini cosmi VietNam
HS1310YUFP Fantini cosmi VietNam HS1710YUFP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUG Fantini cosmi VietNam HS1710YUG Fantini cosmi VietNam
HS1310YUGP Fantini cosmi VietNam HS1710YUGP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUH Fantini cosmi VietNam HS1710YUH Fantini cosmi VietNam
HS1310YUHP Fantini cosmi VietNam HS1710YUHP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUI Fantini cosmi VietNam HS1710YUI Fantini cosmi VietNam
HS1310YUIP Fantini cosmi VietNam HS1710YUIP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUL Fantini cosmi VietNam HS1710YUL Fantini cosmi VietNam
HS1310YULP Fantini cosmi VietNam HS1710YULP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUM Fantini cosmi VietNam HS1710YUM Fantini cosmi VietNam
HS1310YUMP Fantini cosmi VietNam HS1710YUMP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUN Fantini cosmi VietNam HS1710YUN Fantini cosmi VietNam
HS1310YUNP Fantini cosmi VietNam HS1710YUNP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUO Fantini cosmi VietNam HS1710YUO Fantini cosmi VietNam
HS1310YUOP Fantini cosmi VietNam HS1710YUOP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUP Fantini cosmi VietNam HS1710YUP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUPP Fantini cosmi VietNam HS1710YUPP Fantini cosmi VietNam
HS1310YUQ Fantini cosmi VietNam HS1710YUQ Fantini cosmi VietNam
HS1310YUQP Fantini cosmi VietNam HS1710YUQP Fantini cosmi VietNam
HS1310YWA Fantini cosmi VietNam HS1710YWA Fantini cosmi VietNam
HS1310YWAP Fantini cosmi VietNam HS1710YWAP Fantini cosmi VietNam
HS1310YWB Fantini cosmi VietNam HS1710YWB Fantini cosmi VietNam
IDC10F Fantini cosmi VietNam K10C9KIT Fantini cosmi VietNam
IDC10U Fantini cosmi VietNam K12C25 Fantini cosmi VietNam
IH13B Fantini cosmi VietNam K12C50 Fantini cosmi VietNam
IH13C Fantini cosmi VietNam K12C75 Fantini cosmi VietNam
IH13D Fantini cosmi VietNam K13C30 Fantini cosmi VietNam
IH13F Fantini cosmi VietNam K15A100 Fantini cosmi VietNam
IH13G Fantini cosmi VietNam K15A1000 Fantini cosmi VietNam
IH13U Fantini cosmi VietNam K15A25 Fantini cosmi VietNam
IH13W Fantini cosmi VietNam K15A50 Fantini cosmi VietNam
IH13X Fantini cosmi VietNam K15A500 Fantini cosmi VietNam
IH13Z Fantini cosmi VietNam K15A75 Fantini cosmi VietNam
IH25B Fantini cosmi VietNam K17C102 Fantini cosmi VietNam
IH25C Fantini cosmi VietNam K17C129 Fantini cosmi VietNam
IH25D Fantini cosmi VietNam K17C29 Fantini cosmi VietNam
IH25F Fantini cosmi VietNam K17C73 Fantini cosmi VietNam
IH25G Fantini cosmi VietNam K17C82 Fantini cosmi VietNam
IH25U Fantini cosmi VietNam K20A100 Fantini cosmi VietNam
IH25W Fantini cosmi VietNam K20A25 Fantini cosmi VietNam
IH25X Fantini cosmi VietNam K20A50 Fantini cosmi VietNam
IH25Z Fantini cosmi VietNam K20A500 Fantini cosmi VietNam
IM21D Fantini cosmi VietNam K30A100 Fantini cosmi VietNam
IM21F Fantini cosmi VietNam K30A25 Fantini cosmi VietNam
IM21H Fantini cosmi VietNam K30A50 Fantini cosmi VietNam
IM21M Fantini cosmi VietNam K40A100 Fantini cosmi VietNam
IM22 Fantini cosmi VietNam K40A25 Fantini cosmi VietNam
IM22A Fantini cosmi VietNam K40A50 Fantini cosmi VietNam
IM29A Fantini cosmi VietNam K50 Fantini cosmi VietNam
IM29F Fantini cosmi VietNam K50AL Fantini cosmi VietNam
IM29M Fantini cosmi VietNam K55A100 Fantini cosmi VietNam
IM30A Fantini cosmi VietNam K65A100 Fantini cosmi VietNam
IR02 Fantini cosmi VietNam KBE3 Fantini cosmi VietNam
IR11 Fantini cosmi VietNam KFAN Fantini cosmi VietNam
IR13 Fantini cosmi VietNam KIT1 Fantini cosmi VietNam
IR22 Fantini cosmi VietNam KIT2 Fantini cosmi VietNam
IR31 Fantini cosmi VietNam KJSSP Fantini cosmi VietNam
IT60D Fantini cosmi VietNam KSUPP Fantini cosmi VietNam
IT60I Fantini cosmi VietNam L02AI2B Fantini cosmi VietNam
JA25A Fantini cosmi VietNam L02AM2 Fantini cosmi VietNam
JA25B Fantini cosmi VietNam L02BI1A Fantini cosmi VietNam
JA25C Fantini cosmi VietNam L02BM1A Fantini cosmi VietNam
JA25D Fantini cosmi VietNam L02CI1B Fantini cosmi VietNam
JA25E Fantini cosmi VietNam L02CI2B Fantini cosmi VietNam
JA25F Fantini cosmi VietNam L02CM1 Fantini cosmi VietNam
JA25G Fantini cosmi VietNam L02CM2 Fantini cosmi VietNam
JA25H Fantini cosmi VietNam L02DI1B Fantini cosmi VietNam
JA25I Fantini cosmi VietNam L02DI2B Fantini cosmi VietNam
JA25L Fantini cosmi VietNam L02DM1 Fantini cosmi VietNam
JA25M Fantini cosmi VietNam L02DM2 Fantini cosmi VietNam
JA25N Fantini cosmi VietNam L03BI1A Fantini cosmi VietNam
JA25O Fantini cosmi VietNam L03BI2A Fantini cosmi VietNam
JA25P Fantini cosmi VietNam L03BM1A Fantini cosmi VietNam
JA25Q Fantini cosmi VietNam L03BM2A Fantini cosmi VietNam
JA46A Fantini cosmi VietNam L04BM2A Fantini cosmi VietNam
JA46B Fantini cosmi VietNam L12BM Fantini cosmi VietNam
JA46C Fantini cosmi VietNam L14BM Fantini cosmi VietNam
JA46D Fantini cosmi VietNam L22EI1A Fantini cosmi VietNam
JA46E Fantini cosmi VietNam L22EM1A Fantini cosmi VietNam
K10C14KIT Fantini cosmi VietNam L23EM1A Fantini cosmi VietNam
K10C3KIT Fantini cosmi VietNam L24EM2 Fantini cosmi VietNam
PKD2220NA Fantini cosmi VietNam VM322A Fantini cosmi VietNam
PKD2225NA Fantini cosmi VietNam VM322MA Fantini cosmi VietNam
S71 Fantini cosmi VietNam VM802A Fantini cosmi VietNam
S72 Fantini cosmi VietNam VM802MA Fantini cosmi VietNam
S80 Fantini cosmi VietNam VM802RA Fantini cosmi VietNam
S81 Fantini cosmi VietNam VM803A Fantini cosmi VietNam
S82 Fantini cosmi VietNam VM803MA Fantini cosmi VietNam
S83 Fantini cosmi VietNam VM803RA Fantini cosmi VietNam
S84 Fantini cosmi VietNam VM804A Fantini cosmi VietNam
S85 Fantini cosmi VietNam VM804MA Fantini cosmi VietNam
S86 Fantini cosmi VietNam VM804RA Fantini cosmi VietNam
T01A Fantini cosmi VietNam W04C Fantini cosmi VietNam
T01B Fantini cosmi VietNam Z20AB Fantini cosmi VietNam
T01D Fantini cosmi VietNam Z20AC Fantini cosmi VietNam
T01E Fantini cosmi VietNam Z20AD Fantini cosmi VietNam
T01F Fantini cosmi VietNam Z30AB Fantini cosmi VietNam
T01G Fantini cosmi VietNam Z30AC Fantini cosmi VietNam
T01H Fantini cosmi VietNam Z30AD Fantini cosmi VietNam
T01L Fantini cosmi VietNam Z42A Fantini cosmi VietNam
T01M Fantini cosmi VietNam Z42M Fantini cosmi VietNam
T01N Fantini cosmi VietNam Z43A Fantini cosmi VietNam
T01P Fantini cosmi VietNam Z43M Fantini cosmi VietNam
T01Q Fantini cosmi VietNam Z52A Fantini cosmi VietNam
T01R Fantini cosmi VietNam Z52B Fantini cosmi VietNam
T01S Fantini cosmi VietNam Z52L Fantini cosmi VietNam
T01T Fantini cosmi VietNam Z52M Fantini cosmi VietNam
T01U Fantini cosmi VietNam Z53A Fantini cosmi VietNam
T01Z Fantini cosmi VietNam Z53B Fantini cosmi VietNam
T02A Fantini cosmi VietNam Z53L Fantini cosmi VietNam
T02B Fantini cosmi VietNam Z53M Fantini cosmi VietNam
T02C Fantini cosmi VietNam Z53PTA Fantini cosmi VietNam
T02D Fantini cosmi VietNam Z53PTL Fantini cosmi VietNam
T02G Fantini cosmi VietNam Z53PTM Fantini cosmi VietNam
T02H Fantini cosmi VietNam Z61C Fantini cosmi VietNam
T04A Fantini cosmi VietNam Z61D Fantini cosmi VietNam
T04B Fantini cosmi VietNam Z61E Fantini cosmi VietNam
T04C Fantini cosmi VietNam Z61F Fantini cosmi VietNam
T04D Fantini cosmi VietNam Z61G Fantini cosmi VietNam
T04E Fantini cosmi VietNam Z62A Fantini cosmi VietNam
T04F Fantini cosmi VietNam Z62B Fantini cosmi VietNam
T04G Fantini cosmi VietNam Z62C Fantini cosmi VietNam
T04H Fantini cosmi VietNam Z62D Fantini cosmi VietNam
T05A Fantini cosmi VietNam Z63C Fantini cosmi VietNam
T06A Fantini cosmi VietNam Z63D Fantini cosmi VietNam
TAUX Fantini cosmi VietNam Z63E Fantini cosmi VietNam
TCEV80 Fantini cosmi VietNam Z63F Fantini cosmi VietNam
UA03Y Fantini cosmi VietNam Z63G Fantini cosmi VietNam
UH13Y Fantini cosmi VietNam Z64A Fantini cosmi VietNam
UH13YP Fantini cosmi VietNam Z64B Fantini cosmi VietNam
UH25Y Fantini cosmi VietNam Z64C Fantini cosmi VietNam
UH25YP Fantini cosmi VietNam Z64D Fantini cosmi VietNam
VM001A Fantini cosmi VietNam ZC3100 Fantini cosmi VietNam
VM001B Fantini cosmi VietNam ZC3125 Fantini cosmi VietNam
VM001C Fantini cosmi VietNam ZC3150 Fantini cosmi VietNam
VM063A Fantini cosmi VietNam ZC340 Fantini cosmi VietNam
VM063MA Fantini cosmi VietNam ZC350 Fantini cosmi VietNam
VM063RA Fantini cosmi VietNam ZC365 Fantini cosmi VietNam
VM064A Fantini cosmi VietNam ZC380 Fantini cosmi VietNam
VM064MA Fantini cosmi VietNam ZC3A Fantini cosmi VietNam

Ngoài ra chúng tôi đang làm đại lý một số thương hiệu lớn như: Mark-10 VietnamAT2E Vietnam , Matsui VietnamRedlions VietnamMasibus VietnamKern-sohn VietnamMatsushima VietnamRotork VietnamSauter VietnamSensorex VietnamSpohn+Burkhardt VietnamValve keystone VietnamVon-rohr VietnamYokogawa VietnamMehrer  VietnamTaiyo VietNamRisen Machinery  VietnamAS Scholer Bolte VietNamPFEUFFER VietnamBircher Reglomat VietNamWisecontrol VietnamBrooks Instruments Vietnam, Nireco VietnamPora VietnamNovotechnik VietnamElettrotek Kabel VietnamBIHL Wiedemann VietnamAnritsu VietnamVandergraaf VietnamKrebs Riedel VietNamSoldo VietnamBurkert Vietnam,, MTS Sensors VietnamSick VietnamSiemens VietnamEndress Hauser Vietnam,  Dwyer Vietnam,  Moog VietnamPULS – Power Supply VietnamLeine Linde Vietnam,….

Advertisements